Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Dlaczego właśnie 2mama ?

 

Dlaczego właśnie 2mama.pl?

 

Żłobek jest początkiem drogi poznawczej dziecka, dlatego tak ważne jest, aby miejsce to kojarzyło się mu z bezpieczeństwem, przytulnością, spokojem, zabawą, radością.


Nasze wieloletnie doświadczenia wskazują, iż dziecko uczęszczające do żłobka łatwiej radzi sobie następnie w przedszkolu, jest bardziej samodzielne i ciekawe świata. Dlatego zachęcamy do powierzenia nam opieki nad Waszym dzieckiem.

 

W żłobku 2mama.pl zapewniamy opiekę i wychowanie dzieci w atmosferze akceptacji, poszanowania godności i bezpieczeństwa.
Dzieci uczą się poprzez naśladownictwo i obserwację. Wśród dzieci, pod czujnym okiem naszych opiekunek, dzieciom jest łatwiej uczyć się wspólnej i zgodnej zabawy, samodzielnych prób jedzenia, czynności samoobsługowych (siadanie na nocnik, początki ubierania się).

Ciocie wdrażają dzieci w rytm dnia i reguły panujące w żłobku. Wykorzystując swoje profesjonalne przygotowanie i serdeczne oraz przyjacielskie podejście do dzieci podczas zabawy i innych zajęć, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju indywidualnego dziecka, ich zdolności, zainteresowań i sfer emocjonalnej, społecznej i fizycznej. Poprzez różne formy ekspresji i zabawy, dzieci uczą się pozytywnych zachowań, co przekłada się na budowanie wiary w siebie oraz odporności na różne trudności w relacjach z innymi dziećmi.

Rozumiemy dziecięce smutki i tęsknoty w tych gorszych chwilach staramy się darować ciepło i czułość.

 

 
smart foreash